Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego.